Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Aug 2 @ 9:30 pm – Aug 3 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
3
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Aug 3 @ 9:30 pm – Aug 4 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
4
5
6
7
8
9
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Aug 9 @ 9:30 pm – Aug 10 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
10
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Aug 10 @ 9:30 pm – Aug 11 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
11
12
13
14
15
16
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Aug 16 @ 9:30 pm – Aug 17 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
17
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Aug 17 @ 9:30 pm – Aug 18 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
18
19
20
21
22
23
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Aug 23 @ 9:30 pm – Aug 24 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
24
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Aug 24 @ 9:30 pm – Aug 25 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
25
26
27
28
29
30
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Aug 30 @ 9:30 pm – Aug 31 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
31
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Aug 31 @ 9:30 pm – Sep 1 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM