Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Jun 1 @ 9:30 pm – Jun 2 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
2
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Jun 2 @ 9:30 pm – Jun 3 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
3
4
5
6
7
8
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Jun 8 @ 9:30 pm – Jun 9 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
9
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Jun 9 @ 9:30 pm – Jun 10 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
10
11
12
13
14
15
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Jun 15 @ 9:30 pm – Jun 16 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
16
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Jun 16 @ 9:30 pm – Jun 17 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
17
18
19
20
21
22
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Jun 22 @ 9:30 pm – Jun 23 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
23
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Jun 23 @ 9:30 pm – Jun 24 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
24
25
26
27
28
29
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Jun 29 @ 9:30 pm – Jun 30 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM
30
Karaoke w/ Christopher Mychael 9:30 pm
Karaoke w/ Christopher Mychael
Jun 30 @ 9:30 pm – Jul 1 @ 1:30 am
Karaoke w/ Christopher Mychael @ Mac's Triangle Pub
araoke w/ Christopher Mychael 9:30PM to 1:30AM